اخبار برگزاری کلاس آموزش بیلهای کیس

شرکت پیشرو ماشین آپادانا دوره های گوناگون آموزشی تئوری و عملی را در راستای ارتقای دانش فنی پرسنل خود برگزار می نماید. در این راستا در تاریخ 5 فوریه 2018 با دعوت از آقای Paulo Ferreira مدرس رسمی شرکت CNH Industrial دوره آموزشی بیل های کیس را در محل شرکت برگزار نمود.

سرفصل های ارائه شده در این دوره شامل موارد زیر است:

1- مشخصات فنی اجزای بیل کیس

در این بخش اجزای مختلف دستگاه معرفی شد و مکانیزم عملکرد آنها تشریح گردید. در ادامه نحوه سرویس و نگهداری آنها بطور کامل بیان گردید. در پایان جهت بررسی دقیق تر، تمامی مطالب در کنار دستگاه و بطور عملی مرور گردید.

2- مشخصات فنی موتورهای Isuzu مورد استفاده در بیل کیس

در این بخش اجزای موتور Isuzu و عملکرد هر کدام بطور جداگانه معرفی گردید. در ادامه به معرفی سنسورها، شرح عملکرد و محل قرارگیری هر یک پرداخته شد. در پایان مطالب شرح داده شده در کنار دستگاه مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

 

3- مشخصات فنی اجزای مدار هیدرولیک مورد استفاده در بیل کیس

در این بخش مشخصات فنی پمپ هیدرولیک Kawasaki مورد استفاده در بیل کیس شرح داده شد. سپس مشخصات شیر کنترل و نحوه ارتباط آن با پمپ و چگونگی توزیع جریان به اجزای مختلف بیل شرح داده شد.

4- مشخصات فنی اجزای مدار الکتریکی مورد استفاده در بیل کیس

در این بخش اجزای الکتریکی دستگاه اعم از انواع سنسور و شیرهای پروپورشنال معرفی و محل قرارگیری و نحوه عملکرد آنها جهت کنترل حرکت اجزای دستگاه شرح داده شد.

5- عیب یابی

در این بخش نحوه کنترل و عیب یابی بیل کیس به دو روش مختلف شرح داده شد. روش اول از طریق اتصال لپ تاپ به پورت مخصوص، چگونگی بررسی پارامترها و کدهای خطا آموزش داده شد. سپس چگونگی انجام موارد ذکر شده از طریق مانیتور بیل نیز آموزش داده شد. در پایان موارد فوق در کنار دستگاه و بطور عملی انجام گردید.

در پایان پس از برگزاری آزمون توسط آقای Ferreira و کنترل نتایج به پرسنل گواهی دوره آموزشی بیل کیس اعطا گردید.

نوشته‌های مشابه