شکستگی قلم

یکی از اصلی ترین عوامل در تعیین عمر قلم، نحوه استفاده درست از آن می باشد. قلم در برابر نیروی محوری (همراستا با طول قلم) دارای مقاومت مناسبی می باشد، در حالی که در برابر نیروی شعاعی (بدلیل سختی بالا و مقاومت پایین آن در مقابل خمش)، ضعیف می باشد در واقع بلند کردن یا جابجایی اجسام توسط قلم، کج کار کردن با چکش و یا استفاده از چکش با بوشهایی با لقی غیر مجاز باعث اعمال این نیرو و نهایتا شکست آن می گردد.

شکستگی قلم حالات مختلفی دارد. یکی از روش های تشخیص علت شکستگی قلم از طریق مشاهده سطح مقطع شکستگی آن است.

***توجه: مسئولیت هرگونه شکستگی که دلیلی غیر از کیفیت پایین مواد و عملیات حرارتی مانند بکارگیری نادرست چکش است به عهده مشتری می­باشد. ***

***توجه: مسئولیت شکستگی قلم و هرگونه آسیب به چکش در صورت استفاده از قلم غیر اصلی به عهده مشتری می باشد. ***

سطح مقطع شکستگی شامل محل شروع شکست واقع بر سطح بیرونی قلم، سطح براق شکستگی ناشی از خستگی و سطح عریض ناهموار به رنگ خاکستری و در نهایت قسمت پایانی شکستگی شامل لبه نوک تیز است.

جهت جلوگیری از وقوع اینگونه شکستگی­ها،دقت و توجه در نحوه بکارگیری چکش الزامی است. در ادامه انواع ترک خوردگی و شکستگی قلم  به همراه دلابل مربوطه بطور شماتیک نمایش داده می­شود.

1- انواع شکستگی در سر و ته قلم

1-1شکستگی ناشی از خالی ضربه زدن:

شکستگی ناشی از خالی ضربه زدن مداوم که شکستگی ته قلم و لهیدگی نشیمن رادپین را نیز به دنبال دارد.

1-2شکستگی ناشی از کج کار کردن:

 

همواره برای کار با چکش موقعیت عمودی را انتخاب کنید . استفاده از چکش به صورت مایل باعث خوردگی بوش های قلم و در نهایت شکستن آن و در مواردی شکستن پیستون می شود .

 1-3شکستگی ناشی از استفاده قلم نامناسب، کج کارکردن و اهرم کردن:

1-4تغییر شکل و شکستگی ناشی از استفاده مداوم و بدون وقفه از چکش و حالت قارچی شکل شدن سر قلم:

به یاد داشته باشید هیچ گاه بیشتر از 15 ثانیه به صورت مداوم در یک نقطه ضربه نزنید. این کار باعث می گردد که سر قلم بشدت گرم و گداخته گردد و اصطلاحا” آب قلم گرفته شود” در نتیجه  نوک تیز آن به حالت قارچی شکل تغییر می یابد.

 1-5شکستگی ناشی از بلند کردن اجسام با قلم

 

به هیچ عنوان از چکش و قلم برای بلند کردن اشیاء ، هل دادن و جابجایی سنگ استفاده استفاده نکنید.

2- انواع شکستگی در بدنه قلم

2-1 شکستگی ناشی از اهرم کردن قلم

در مواردی که در سطح کار حفره ایجاد شده است برای شکستن سنگ ها قلم و چکش را اهرم نکنید زیرا منجر به شکستن قلم می شود .

2-2 شکستگی ناشی از روش نادرست کارکرد یا سرویس و نگهداری نامناسب

2-3 شکستگی ناشی از استفاده از چکش با بوش های معیوب

بوش سر و بوش داخلی چکش وظیفه نگهداری قلم و پیستون در یک راستا  را دارند.چنانچه این دو بوش دچار خوردگی شوند پیستون و قلم به هنگام کار هم محور نخواهند بود و به صورت کج کار خواهند کرد واین امر باعث شکستگی انتهای پیستون و قلم می گردد.

بوش های معیوب علاوه بر شکستگی قلم و پیستون موجب میشود، پیستون پس از برخورد به قلم با سیلندر نیز برخورد کند و که میتواند موجب گرفتگی سیلندر و پیستون گردد.

یکی از اصلی ترین عوامل در تعیین عمر قلم، نحوه استفاده درست از آن می باشد.

نوشته‌های مشابه