شرایط گارانتی

 

شرایط گارانتی چکش های هیدرولیک سوسان و پیشروماشین

تعریف گارانتی:

ارائه خدمات تعمیر چکش هیدرولیکی عرضه شده و تعویض قطعات آن به شرح و شرایط کارت گارانتی با هزینه شرکت پیشروماشین آپادانا.

توجه:

1- کلیه چکش های سوسان دارای کارت گارانتی بوده و کارت های گارانتی فاقد مهر برجسته نشان شرکت پیشروماشین آپادانا و امضاء و برچسب هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.

2- کلیه مواردی که در این مطلب ثبت شده است مطابق با قوانین گارانتی شرکت SOOSAN Heavy Industries میباشد و در مورد قضاوت و تشخیص مربوط به گارانتی،نظر شرکت پیشروماشین آپادانا به عنوان نظر قطعی،ملاک و اعتبار بین طرفین خواهد بود.

شرایط گارانتی:

1- گارانتی از تاریخ نصب چکش توسط شرکت آغاز میگردد.

2- زمان گارانتی برای سیلندر و پیستون به مدت 1 سال و برای مابقی قطعات (به جز قطعاتی که تحت پوشش گارانتی نیستند) 6 ماه می باشد.

3- خدمات گارانتی هزینه حمل و نقل و اجرت سرویس چکش را شامل نمیشود.

4- مراجعه هر 1000 ساعت یا 6 ماه (هر کدام زودتر فرا رسد) به مرکز خدمات پس از فروش پیشروماشین آپادانا جهت سرویس چکش.

مواردی که تحت پوشش گارانتی نمیباشند:

1-قطعاتی که به طور عادی مصرفی بوده و یا در معرض استهلاک قرار دارند مانند:قلم،بوش های بالا و پایین،پین ها،دیافراگم و…

2- ورود آلودگی یا ذرات خارجی به سیستم هیدرولیک و چکش.

3- عدم استفاده صحیح از چکش.

4- تنظیم غلط و غیر استاندارد سیستم هیدرولیک توسط افراد متفرقه.

شرایط ابطال گارانتی:

1- عدم انجام سرویس های دوره ای در زمان و ساعت مقرر در شرکت پیشرماشین آپادانا.

2- انجام هرگونه سرویس دوره ای و یا تعمیرات خارج از مجموعه پیشروماشین.

3- استفاده از قطعات غیر اصلی.

4- نصب اولیه چکش توسط افراد متفرقه.

* در صورت وجود هرگونه پرسش در خصوص گارانتی چکش هیدرولیک سوسان و شرایط آن میتوانید به آدرس ایمیل pishromachine@yahoo.com یا شماره  54769-021 تماس حاصل فرمایید.

* تحویل کارت کارت گارانتی و دفترچه راهنمای نگهداری،سرویس و گارانتی چکش به مالک/مشتری به منزله اطلاع کامل ایشان از شرایط گارنتی و شرایط مندرج در آن میباشد.

نوشته‌های مشابه