چکش هیدرولیک سوسان سری سنگین

توضیحات

مشخصه فنیواحد اندازه گیریSB100 TR-F
SB121(125) TR-FSB130 TR-FSB147 TR-FSB151(157) TR-F
وزن کاریکیلو گرم20652781299633143833
وزن بیل مکانیکی قابل نصبتن25-3028-3530-4530-4540-55
ارتفاع کاریمیلیمتر30473215339236053734
جریان روغن مورد نیازلیتر بر دقیقه150-210180-240200-260200-260210-290
فشار کاریکیلوگرم بر سانتیمتر مربع (بار)160-180160-180160-180160-180160-180
تعداد ضرباتضربه در دقیقه300-450300-450250-400250-350200-350
قطر قلممیلیمتر150155165165175

 

دریافت کاتالوگ جامع چکش سوسان

دریافت کاتالوگ چکش سوسان SB125

ویدیو نصب و راه اندازی چکش هیدرولیک سوسان مدل SB125 TR-F: