گریس کاری چکش سوسان

گریس:

گریس مخلوطی ژلاتینی است که از روغن و یک ماده قوام دهنده یا غلیظ کننده و مواد افزودنی خاص ساخته می شود. مشخصات و کیفیت گریس به نوع و مقدار ماده غلیظ کننده، مواد افزودنی، مشخصات روغن پایه و همچنین فرایند تولید آن بستگی دارد.

مهم ترین ویژگی گریس ها توانایی استفاده از آنها به عنوان روانکار مناسب در نقاط غیرقابل دسترس ماشین آلات است . از طرفی ماشین آلاتی که در آنها از گریس استفاده می شود، طراحی ساده تر و درنتیجه نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند. همچنین از گریس ها می توان در آب بندی دستگاهها سود برد.

از نظر سفتی گریسها با درجات NLGI مشخص می گردند.
NLGI مخفف انجمن ملي گريس هاي روانكار (آمريكا) مي باشد كه درجه بندي گريس ها بر مبناي قوام آنها را انجام داده است. اين انجمن گريس ها را به 9 درجه از 000 تا 6 تقسيم بندي نموده است. درجه NLGI 000 از نظر حالت فيزيكي كاملاً مايع و درجه NLGI 6 كاملاً سفت است. درجه بندي NLGI بر مبناي آزمون نفوذپذيري انجام شده است.

نکات مهم گریس کاری چکش هیدرولیکی سوسان:

گریس کاری یکی از مهم ترین عوامل سرویس و نگهداری چکش هیدرولیک محسوب میشود.

* حتما از گریس مخصوص پیشروماشین آپادانا که مورد تایید شرکت سوسان است استفاده نمایید.گریس های نرمال سریعا ذوب شده و ریزش از قسمتهای مختلف قلم قابل مشاهده می باشد .همچنین استفاده از گریس های نرمال باعث کاهش قابل توجه عمر مفید قطعات میگردد.

* گریسکاری چکش هر یک ساعت انجام شود.

* گریسکاری چکش بایستی حتما در حالتیکه چکش عمود بر زمین است و نوک قلم فشرده شده بطوریکه لقی قلم گرفته شود، صورت گیرد.

شرکت پیشرو ماشین آپادانا به منظور آسایش مشتریان خود گریس SHELL RETINAX HDX-2 که مورد تایید سوسان است را تهیه کرده و به آن ها عرضه می­کند.

نوشته‌های مشابه