هـمـکـاری بـا مـا

⇐ مشاهده آگهی و شرایط استخدام ⇒

 

تعداد فرزند
در صورت داشتن معافیت،نوع معافیت را ذکر کنید.
در صورت حضور نوع مدرک و مدت زمان دوره را مشخص کنید.
در صورت آشنایی نام زبان و میزان آشنایی را مشخص کنید.
در صورت داشتن سابقه کار نام شرکت یا موسسه و مدت زمانی که در آن جا مشغول به کار بودید را ذکر کنید.

نوشته‌های مشابه