جرثقیل پشت کامیونی سوسان سری سبک

توضیحات

مشخصه فنیواحد اندازه گیریSCS263
SCS333SCS334SCS335SCS513
کامیون قابل نصبتن2.5-3.54.5-84.5-54.5-85-11.5
حداکثر ظرفیت باربرداریتن بر متر2.2 در 1.9 متر3.2 در 2.6 متر3.2 در 2.6 متر3.2 در 2.5 متر4.8 در 2 متر
حداکثر شعاع کاریمتر6.27.49.712.18
حداکثر ارتفاع کاریمتر8.210.112.414.910.8
جریان روغن مورد نیازلیتر در دقیقه3750505065
فشار کاریبار200200200200190
نوع بومpenta/3penta/3penta/4penta/5square/3
شعاع چرخشدرجه360360360360360

دریافت کاتالوگ