نحوه شارژ گاز ازت آکومولاتور چکش سوسان

لوازم مورد نیاز شارژ گاز ازت آکومولاتور: مورد استفاده برای چکش های سوسان مدل : (SB100-SB121-SB130-SB140-SB151)-(SU105-SU125-SU145)-(SQ180)   آلن شماره 5 * * * کپسول شارژ گاز ازت * * * شیلنگ رابط شارژ گاز * * * آچار شماره 22 * * * رابط مانومتر و اورینگ * * * مانومتر شارژ گاز ازت چکش سوسان *** نحوه شارژ گاز آکومولاتور:   1- درپوش های روی آکومولاتور را به وسیله آچار 22 باز کنید. * * * 2- رابط مانومتر را پس از نصب اورینگ، روی آکومولاتورببندید و سپس با آچار 22 محکم کنید. * * * 3- مانومتر را … ادامه خواندن نحوه شارژ گاز ازت آکومولاتور چکش سوسان