نحوه شارژ گاز ازت سیلندر انتهایی چکش سوسان

لوازم مورد نیاز جهت شارژ گاز ازت سیلندر انتهایی:   آلن شماره 5 * * * کپسول شارژ گاز ازت * * * شیلنگ رابط شارژ گاز * * * آچار شماره 22 * * * مانومتر شارژ گاز ازت   *** نحوه شارژ گاز سیلندر انتهایی:   1- درپوش روی سیلندر چکش را با آلن 5 باز کنید. * * * 2- مانومتر را در محل مربوطه با دست محکم ببندید. * * * 3- درپوش آلومینیومی مانومتر را به وسیله آچار 22 باز کنید. * * * 4- پس از بازدید اورینگ نشیمنگاه، شلنگ شارژ گاز را در … ادامه خواندن نحوه شارژ گاز ازت سیلندر انتهایی چکش سوسان