نحوه اندازه گیری مقدار گاز آکومولاتور چکش سوسان

لوازم مورد نیاز جهت اندازه گیری مقدار گاز ازت آکومولاتور: مورد استفاده برای چکش های سوسان مدل: (SB100-SB121-SB130-SB140-SB151)-(SU105-SU125-SU145)-(SQ180)   آلن شماره 5 * * * آچار شماره 22 * * * رابط مانومتر و اورینگ * * * مانومتر شارژ گاز ازت چکش سوسان *** نحوه اندازه گیری گاز آکومولاتور:   1 درپوش های روی آکومولاتور را به وسیله آچار – 22 باز کنید. * * * 2 رابط مانومتر را پس از نصب اورینگ،روی آکومولاتورببندید. * * * 3 مانومتر را روی رابط با دست محکم ببندید. * * * 4 از محکم بودن درپوش آلومینیومی مانومتر و شیر کوچک … ادامه خواندن نحوه اندازه گیری مقدار گاز آکومولاتور چکش سوسان