معرفی و بررسی کوئیک کاپلرهای شرکت پیشرو ماشین آپادانا

کوییک کاپلر که به نام های آسانبند، اتصال دهنده سریع و تعویض کننده سریع هم شناخته می شود، یک دستگاه اتوماتیک هیدرولیک است که به وسیله آن تجهیزات جانبی نظیر باکت، چکش هیدرولیکی، ریپر و … به راحتی به استیک انواع بیل مکانیکی نصب و یا از آن برداشته می شوند. اپراتور بیل مکانیکی با استفاده از آسانبند می تواند از داخل کابین به آسانی تجهیزات را در کمتر از چند ثانیه، بدون نیاز به نفر کمکی تعویض نماید. از این رو استفاده از آسانبندهای عرضه شده توسط این شرکت موجب راحتی اپراتور بیل، تسریع در کار و کاهش صدمات … ادامه خواندن معرفی و بررسی کوئیک کاپلرهای شرکت پیشرو ماشین آپادانا