اخبار برگزاری کلاس آموزش بیلهای کیس

شرکت پیشرو ماشین آپادانا دوره های گوناگون آموزشی تئوری و عملی را در راستای ارتقای دانش فنی پرسنل خود برگزار می نماید. در این راستا در تاریخ 5 فوریه 2018 با دعوت از آقای Paulo Ferreira مدرس رسمی شرکت CNH Industrial دوره آموزشی بیل های کیس را در محل شرکت برگزار نمود. سرفصل های ارائه شده در این دوره شامل موارد زیر است: 1- مشخصات فنی اجزای بیل کیس در این بخش اجزای مختلف دستگاه معرفی شد و مکانیزم عملکرد آنها تشریح گردید. در ادامه نحوه سرویس و نگهداری آنها بطور کامل بیان گردید. در پایان جهت بررسی دقیق تر، … ادامه خواندن اخبار برگزاری کلاس آموزش بیلهای کیس